David Sua

by | Feb 23, 2024

Kia orana tatou katoatoa, Malo lava e soifua maua ma le lagi e mama my name is David Su’a I am of Samoan and Cook island descent and I am a teacher aide i love to encourage students to be proud of their culture and to excel in school.